jueves, 28 de septiembre de 2017

Programació P3-P4-P5CENTRE D’INTERÈS

“ELS ANIMALS”


La nostra proposta educativa gira entorn dels animals i els seus trets característics ja que en estudis recents, s’ha detectat que cada vegada més, els infants tenen menys contacte amb la natural. Aquesta, augmenta la creativitat, estimula la imaginació, la intel·ligència i la convivència amb els nostre medi. Si els infants l'adquireixen de ben petits, els serà més fàcil afrontar diferents situacions i prendre decisions vivint dins un entorn que coneixen i amb el que hi saben conviure.
D’aquesta manera, en la petita ment infantil, s'aniran creant sensacions plaents que anirà associant amb el contacte amb el medi natural en que ens toca viure i conviure amb les demés espècies.
Tanmateix, aquest és un dels temes que també tractaran a l’aula al llarg del curs i per tant, a l’hora del menjador, esdevindrà un aprenentatge significatiu a partir del qual els infants interelacionaran continguts i vivències.

Els primers dies d’adaptació al menjador escolar i a les seves dinàmiques, vem observar que durant l'estona de lleure, els infants d’educació infantil solien jugar i fer interpretacions de diferents animals; això juntament amb el currículum i la importància que té el contacte dels éssers humans amb la natura i l’aprenentatge de la bona convivència amb altres éssers vius,  va ser el que ens va fer arribar escollir aquest centre d’interès.

El que es pretén aconseguir durant aquest curs 2017-18, és que a partir de diferents dinàmiques: contes, cançons, tallers, activitats a l’aire lliure, etc. els infants d’una manera lúdica, gaudeixin i aprenguin a reconèixer diversos animals, les seves característiques principals, els sons que fan, on viuen, etc.
Tanmateix, a la web de l’escola hi trobareu la programació trimestral que es realitzarà durant el curs a la dinàmica de l’espai educatiu del menjador.  

A grans trets es treballaran els següents continguts:

- DESCOBERTA DE L’ENTORN NATURAL I SOCIAL: observar i mostrar interès pel medi físic i social dels animals, explorant els diferents materials i objectes del seu entorn natural.
- DESCOBERTA D’UN MATEIX I DELS ALTRES: manifestar i expressar les pròpies emocions a través del llenguatge.
- COMUNICACIÓ I LLENGUATGE: reconèixer i aprendre cançons i contes sobre diferents animals amb la finalitat de participar d’una  forma activa i lúdica.
- EDUCACIÓ AMBIENTAL: establir una bona relació entre l’infant i tots els elements de la natura.Calendari 1r trimestre

SETEMBRE’16

Dilluns 11

Dimarts 13
ADAPTACIÓ
P4 i P5
Dimecres 14
ADAPTACIÓ
P4 i P5
Dijous 15
ADAPTACIÓ
P4 i P5
Divendres 16
ADAPTACIÓ
P4 i P5
Dilluns 19
Temps lliure
ADAPTACIÓ P3
Dimarts 20
Decoració
menjador
ADAPTACIÓ P3
Dimecres 21
Decoració
menjador
ADAPTACIÓ P3
Dijous 22
Decoració
menjador
ADAPTACIÓ P3
Divendres 23
Temps lliure
ADAPTACIÓ P3
Dilluns 26
Temps lliure
Dimarts 27
Manualitat Mural
Dimecres 28
Manualitat
Mural
Dijous 29
Manualitat
Mural
Divendres 30
Temps lliure


ACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: Manualitat Mural
Curs: P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 20 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
-Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.
-Esforçar-se per comunicar-se, escoltar i entendre’s amb els companys.
-Progressar en l'adquisició d'hàbits i actituds relacionades amb la natura i els éssers que hi conviuen.

Activitat:
En grups petits (3-5 infants), pintaran amb pintura de dits, la imatge de la natura que representarà el nostre paisatge de fons per anar introduint els diferents animals i elements que es treballaran. Posteriorment, un cop s’assequi, el penjarem al menjador per tal de que els infants puguin anar visualitzant i assimilant tot allò que s’aniran treballant.

Materials:
Paper d’embalar i pintura de dits de diferents colors.

OCTUBRE’16

Dilluns 2
Temps lliure
Dimarts 3
Ratpenat
P-3
Dimecres 4
Ratpenat
P-4
Dijous 5
Ratpenat
P-5
Divendres 6
Temps lliure
Dilluns 9
Temps lliure
Dimarts 10
Manualitat
Ratpenat
P-3
Dimecres 11
Manualitat
Ratpenat
P-4
Dijous 12

Divendres 13
Manualitat
Ratpenat
P-5
Dilluns 16
Temps lliure
Dimarts 17
Gat Castanyera
En Marrameu
Dimecres 18
Gat Castanyera
En Marrameu
Dijous 19
Gat Castanyera
En Marrameu
Divendres 20
Temps lliure
Dilluns 23
Temps lliure
Dimarts 24
Manualitat
Marrameu
P-3
Dimecres 25
Manualitat
Marrameu
P-4
Dijous 26
Manualitat
Marrameu
P-5
Divendres 27
Temps lliure
Dilluns 30
Temps lliure
Dimarts 31
Cloenda:
Cançó Marrameu
s’enduen les Manualitats
ACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: El Ratpenat
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 20 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Conèixer les característiques relacionals del ratpenat.
- Identificar els elements de l’entorn del ratpenat.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.
- Gaudir durant la realització de l’activitat.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà diverses imatges de ratpenats a la pantalla interactiva de l’aula. Després participaran en una recerca activa, a través d’una web educativa, de les característiques principals del ratpenat. Quan hagi acabat, l'educadora provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions dirigides als infants. Aquests tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit i els interessos que els hi ha provocat aquest animal.

Materials:
Pantalla interactiva de l’aula i pàgina web educativa infantil.

ACTIVITAT 2:

Nom de l’activitat: Manualitat Ratpenat
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en la motricitat fina i gruixuda.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.
- Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb l’animal explicat.

Activitat:
Als infants se’ls hi repartirà una cartolina blanca DinA4. Asseguts a taula, de manera individual, amb la pintura de dits de color negre plasmaran les seves mans, configurant la forma d’un ratpenat. Un cop assecat enganxaran ulls de plàstic (en moviment) i  se l’enduran a casa.

Materials:
Cartolines blanques tamany DinA4, pintura de dits de color negre i ulls de plàstic.

Descripción: Resultat d'imatges de manualidad murcielago con las manos


ACTIVITAT 3:

Nom de l’activitat: En Marrameu (Gat de la Castanyera)
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Conèixer els elements relacionats amb la festa de la castanyada.
- Identificar els trets característics del gat i el seu entorn natural.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.
- Gaudir durant la realització de l’activitat.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà les imatges del conte de “la Castanyera” a la pantalla interactiva de l’aula. Després escoltaran la narració del conte explicat en la web educativa edu365, així com els trets característics del gat Marrameu. Quan hagi acabat, l'educadora provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions dirigides als infants. Aquests tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit i els interessos que els hi ha provocat el conte i l’animal en qüestió.

Materials:
Pantalla interactiva de l’aula i el conte “la Castanyera” de la web www.edu365.cat, i web amb imatges del gat Marrameu.

ACTIVITAT 4:

Nom de l’activitat: Manualitat Marrameu
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
-  Progressar en la motricitat fina i gruixuda.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.
- Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb la festa de la Castanyera.Activitat:
Els infants, de manera individual, agafaran la imatge del Gat Marrameu. Seguidament el pintaran i decoraran lliurament, seguint la tècnica i l’estil que més els agradi. En acabar enganxarem un pal de fusta; d’aquesta manera quedarà acabada la manualitat  i se l’enduran a casa.

Materials:
Fotocòpies de diferents imatges del Gat Marrameu, pintures de dits, colors plastidecors, ceres toves, pals de fusta i cinta adhesiva.
Descripción: Resultat d'imatges de imatge per pintar gat marrameu


ACTIVITAT 5:

Nom de l’activitat:  Cloenda: Cançó Marrameu
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en l’adquisició de melodies i ritmes.
- Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb l’animal explicat.


Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà la cançó amb les imatges d’en “Marrameu” a la pantalla interactiva de l’aula. Després l’escoltaran varies vegades tot cantant i ballant. Per finalitzar, l'educadora repartirà als infants les imatges pintades de l’anterior activitat perquè se les puguin endur a casa.

Materials:
Pantalla interactiva de l’aula i la cançó “Marrameu” de la web http://manatdecansons.blogspot.com.es/2013/01/marrameu.html


NOVEMBRE’16Dimecres 1

Dijous 2
Temps lliure
Divendres 3
Temps lliure
Dilluns 6
Temps lliure
Dimarts 7
Cargol
P-3
Dimecres 8
Cargol
P-4
Dijous 9
Cargol
P-5
Divendres 10
Temps lliure
Dilluns 13
Temps lliure
Dimarts 14
Decoració menjador
Dimecres 15
Decoració menjador
Dijous 16
Decoració menjador
Divendres 17
Temps lliure
Dilluns 20
Temps lliure
Dimarts 21
Manualitat
Cargol
P-3
Dimecres 22
Manualitat
Cargol
P-4
Dijous 23
Manualitat
Cargol
P-5
Divendres 24
Temps lliure
Dilluns 27
Temps lliure
Dimarts 28
Conte
Cargol i la herba del Poniol
Dimecres 29
Temps lliure
Dijous 30
Cloenda:
CançóCargol
s’enduen la ManualitatACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: El Cargol
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Conèixer els elements de la natura relacionats amb el Cargol.
- Identificar els trets característics del Cargol.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà les imatges de diferents cargols per observar els trets característics i el seu entorn més proper. Un cop explicat, es provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions. Els infants tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit.

Materials:
Pantalla interactiva web educativa i recerca de l’animal a treballar “Cargol”.
ACTIVITAT 2:

Nom de l’activitat: Decoració del menjador
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
-Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
-Relacionar els elements treballats.
-Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.

Activitat:
En grups petits (3-5 infants), pintaran amb pintura de dits, les imatges dels elements característics del Gat. Posteriorment, les penjarem al mural del menjador per tal de que els infants puguin anar visualitzant i assimilant l’animal treballat.

Materials:
Paper d’embalar, llapis, retolador permanent, pintura de dits, blue-tack  i imatges del Gat Marrameu.

ACTIVITAT 3:

Nom de l’activitat: Manualitat Cargol
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
-   Progressar en la motricitat fina i gruixuda.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.
-   Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb l’animal explicat.

Activitat:
Als infants se’ls hi repartirà un tros de plastilina de color marró perquè puguin moldejar la forma del cos de cargol. Un cop feta la forma enganxaran a sobre “un galet” simulant la closca. Asseguts a la taula, amb ajuda de la mestra, l’envernissaran. Un cop acabat i assecat se l’enduran a casa.


Materials:
Plastilina de color marró, pasta crua de “Galets” i vernís.

Descripción: Resultat d'imatges de manualitat cargol

ACTIVITAT 4:

Nom de l’activitat: Conte i Cançó del Cargol
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Conèixer els elements relacionats amb el Cargol i els seu entorn.
- Identificar les emocions, necessitats o vivències dels personatges del conte.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà les imatges del conte de “El Cargol i l’herba del poliol” després procedirà a la narració del conte. Un cop explicat, es provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions. Els infants tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit.

Materials:
Conte físic i la pantalla interactiva amb el web del conte “El Cargol i l’herba del poliol” http://www.super3.cat/unamadecontes/demo/show_video/77


DESEMBRE’16

Divendres 1
Temps lliure
Dilluns 4
Decoració menjador
Dimarts 5
Decoració menjador
Dimecres 6

Dijous 7
Divendres 8

Dilluns 11
Camell
P-3
Dimarts 12
Camell
P-4
Dimecres 13
Camell
P-5
Dijous 14
Manualitat
Camell
P-3
Divendres 15
Temps lliure
Dilluns 18
Manualitat
Camell
P-4
Dimarts 19
Manualitat
Camell
P-5
Dimecres 20
Conte:
Els reis Mags
Dijous 21
Cloenda:
Cançó dels Reis
s’enduen la Manualitat
Divendres 22
Temps lliure
Dilluns 25

Dimarts 26
Dimecres 27
Dijous 28
Divendres 29ACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: Decoració del menjador (Mural de Nadal)
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
-Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
-Esforçar-se per comunicar-se, escoltar i entendre’s amb els companys.
-Progressar en el coneixement dels elements nadalencs.

Activitat:
En grups petits (3-5 infants), pintaran amb pintura de dits, les imatges dels elements que representen el Nadal i un mural nadalenc. Posteriorment, ho penjarem al menjador per tal de crear un clima festiu al llarg del mes de desembre.

Materials:
Paper d’embalar, llapis, retolador permanent, pintura de dits, blue-tack  i imatges nadalenques.
ACTIVITAT 2:

Nom de l’activitat: El Camell
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Conèixer els elements relacionats amb el Camell i el seu entorn.
- Identificar els trets característics del Camell.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.
- Gaudir durant la realització de l’activitat.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà les imatges de diferents camells per observar els trets característics i el seu entorn més proper. Un cop explicat, es provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions. Els infants tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit.

Materials:
Pantalla interactiva web educativa i recerca de l’animal a treballar “Camell”.


ACTIVITAT 3:

Nom de l’activitat: Manualitat Camell
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en la motricitat fina i gruixuda.
-Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.
- Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb el Conte explicat.

Activitat:
Els infants, de manera individual, asseguts a la taula i amb ajuda de la mestra pintaran el tros de la ouera de color grogenc. Un cop assecat, enganxaran amb cola blanca el tap de suro, i els ulls de plàstic (el cap del camell). Acabat el cos, posaran les agulles (les extremitats) i se l’enduran a casa.

Materials:
Oueres de cartró, pintura de dits de color groc, taps de suro, agulles d’estendre, cola blanca i ulls de plàstic.

Descripción: Resultat d'imatges de manualidad camello reyes


ACTIVITAT 4:

Nom de l’activitat: Conte i Cançó dels Reis Mags
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Conèixer els elements relacionats amb les festes nadalenques.
- Identificar les emocions, necessitats o vivències dels personatges del conte.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà les imatges del conte de “Els reis desorientats” després procedirà a la narració del conte. Un cop explicat, es provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions. Els infants tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit. Acabarem l’activitat cantant i ballant la cançó “Un camell d’orient”.

Materials:
-             Pantalla interactiva amb el conte “Els reis desorientats” https://www.youtube.com/watch?v=uydqJxJ4dZg
-             Pantalla interactiva amb la cançó de “Un camell d’orient”. https://www.youtube.com/watch?v=r6omYMbs_PQ

No hay comentarios:

Publicar un comentario