miércoles, 8 de marzo de 2017

PROGRAMACIÓ 5-6é

-          Març   -


1

2
3
4
5
6

7
8
Endevinalles
9
10
Pensem
11
12
13

14
15
Pinta i t’explico
16
17
Els Missatges
18
19
20

21
22
Què tinc al coco
23
24
Desxifra el codi o peli sobre la comunicació
25
26
27

28
29
Graffiti o mural
30
31
Exposicions murals
 Fitxa d’activitats
Nom activitat, dia i mes
Endevinalles. Dia 8/03/2017
1. Definició
Endevinar els ítems per parella sense parlar.
2. Objectius
-  Afavorir la comunicació i l’escolta activa.
- Analitzar les limitacions d’una comunicació unidireccional.

3. Descripció
El grup es divideix en parelles que se situen una al costat del altre. El monitor comunica unes endevinalles a tot el grup, per parelles han de consensuar quina es la resposta correcte. Un membre de la parella serà el portaveu que ha de mostrar a la resta del grup la seva resposta, però aquesta no serà parlant, sinó mitjançant la mímica.
El dinamitzador es qui s’encarrega de donar els temps i de dictar les endevinalles.
Cada cop que una parella doni la resposta correcta se’n duu un punt.

4. Material
Endevinalles.
5. Consigna de partida
No es poden preguntar als companys  ni mirar les respostes de les endevinalles. Només poden parlar entre els membres de la parella.

6. Observacions
Es comparen les respostes. Després es pregunta: com t’has sentit? Quins problemes tenies? Erets conscient de la manera com donaves la informació? Has tingut problemes? Es pot parlar de la importància del llenguatge i de la seva precisió.Nom activitat, dia i mes
Pensem. Dia 10/03/2017
1. Definició
Endevinar de qui són els objectes i que poden ser els dibuixos.
2. Objectius
-  Afavorir la comunicació i l’escolta activa.
-  Descobrir i conèixer les nostres companys.

3. Descripció
Aquesta setmana,  dins d’una Caixa trobarem diferents dibuixos. Aquestsdibuixos no representen res, però es pot fer una llista de coses que podrien ser. Estracta de buscar alternatives, procurar diverses maneres de veure o de fer una cosa.
Convertir la recerca d’alternatives en un hàbit mental és molt important i que caldesenvolupar.
També podem introduir objectes que portin els alumnes i descobrir de qui són.

4. Material
Dibuixos que no signifiquen res, com rodones i triangles sobreposats, línies, quadrats, entre altres coses, o bé material que hagin portat els alumnes. Una caixa i un forat per treure i posar.

5. Consigna de partida
No es poden preguntar als companys directament, primer s’ha de tenir imaginació i creativitat per tal de explicar de qui creuen que és l’objecte, o bé que creuen que representen els dibuixos.  de les endevinalles. Només poden parlar entre ells però respectant el torn de paraula i als companys.

6. Observacions
Es comparen les respostes. Després es pregunta: com t’has sentit? Quina raó dones per argumentar que ho has vist així? Quines sensacions t’ha despertat els objectes? Quina t’agrada més?


Nom activitat, dia i mes
Pinta i t’explico. Dia 15/03/2017
1. Definició
Es tracta de dibuixar el que ens comuniquen verbalment.
2. Objectius
-  Afavorir la comunicació i l’escolta activa.
- Analitzar les limitacions d’una comunicació unidireccional.

3. Descripció
El grup es divideix en parelles que se situen esquena ambesquena i sense tocar-se. Un membre de la parella dicta i l’altre dibuixa. El dinamitzador entrega un dibuix a un membre de la parella que haurà de dictar a l’altre sense que el pugui veure ni fer cap so o pregunta. Mentre dura l’activitat cap dels dos pot girar el cap.
Un cop totes les parelles hagin acabat el dibuix (quan qui els dicten ho considerin) s’ensenyen els dibuixos.

4. Material
Utensilis per dibuixar.
5. Consigna de partida
No es poden mirar els dibuixos ni el de la parella, ni elsaltres, fins al final. No es poden fer preguntes.

6. Observacions
Es comparen els dibuixos.
A qui dibuixava: com t’has sentit? Quins problemes tenies?
A qui dictava: eres conscient de la manera com donaves la informació? Has tingut problemes? Es pot parlar de la importància del llenguatge i de la seva precisió.
Es pot repetir la dinàmica canviant els papers, el dibuix i la situació. Ara, cara a cara, es podran fer preguntes, però no podran veure els
dibuixos.
Quines diferències hi ha entre el dibuix que pots preguntar i el que no? De temps, de precisió... Quins tipus de “comunicació” s’ha donat en un cas i en l’altre? Com nflueix la mirada, expressió de la cara...?Nom activitat, dia i mes
Els missatges. Dia 17/03/2017
1. Definició
Es tracta de comunicar un missatge en una situació de comunicació difícil
2. Objectius
-  Afavorir l’escolta activa.
-  Valorar la importància d’unes condicions mínimes perquè la comunicació sigui possible.
-  Analitzar els obstacles en la comunicació.

3. Descripció
El grup es divideix en quatre subgrups que se situen en els extrems d’una creu. Cada subgrup tria un representant que es col·locarà darrere del subgrup oposat per millorar la convivència A cada representant se li lliura un missatge que ha de transmetre al seu grup. Quan el dinamitzador ho indiqui, els quatre representants l’hauran de transmetre. Com més cridòria, millor. Els missatges poden ser trossos d’un text i la dinàmica acaba quan cada subgrup recita el text original.

4. Material
Quatre textos a transmetre
5. Consigna de partida
No es moure del lloc
6. Observacions
Per dificultar la dinàmica es pot donar el mateix text a tots els subgrups. Després es pregunta: com t’has sentit? Si creuen que així poden parlar o bé si es poden arribar a entendre.Nom activitat, dia i mes
Què tinc al coco?. Dia 22/03/2017
1. Definició
Esbrinar que tenen cadascú al cap
2. Objectius
-  Afavorir l’escolta activa.
-  Valorar la importància d’unes condicions mínimes perquè la comunicació sigui possible.
-  Analitzar els obstacles en la comunicació.

3. Descripció
Cada persona del grup escriu un personatge o dos coneguts per el grup, en un paper. Després tots els papers s’ajunten i un cop estan barrejats, cadascú agafa un paper i se’l col·loca al front, sense mirar el que hi ha escrit.
Cada alumnes ha de esbrinar quin personatge té escrit al seu cap a través de realitzar preguntes que només poden tenir resposta de si o no, però pot preguntar tot el que vulgui per arribar a la resposta.

4. Material
Paper, llapis i celo.
5. Consigna de partida
Només es poden fer preguntes de si o no.
6. Observacions
Els dinamitzadors hauran de estar atents per a tal de que es compleixi la consigna acordada. Entre ells ha de mantenir un respecte i una bona comunicació per arribar a la resposta.No hay comentarios:

Publicar un comentario