viernes, 20 de enero de 2017

PROGRAMACIÓ 2n trimestres- INFANTIL

Programació  2n trimestre

GENER’17

Dilluns 2
Dimarts 3
Dimecres 4
Dijous 5
Divendres 6
Dilluns 9
Temps lliure
Dimarts 10
Carta del
Bibliotecari
Dimecres 11
Troballa al pati del conte i explicació
Dijous 12
Pintar imatges amb la narració del conte
Divendres 13
Temps lliure
Endur-se el conte a casa
Dilluns 16
Temps lliure
Dimarts 17

Dimecres 18
Troballa al pati de 3 peces del RUC del conte
Dijous 19
Troballa al pati de 4 peces del RUC del conte
Divendres 20
Temps lliure
Dilluns 23
Temps lliure
Dimarts 24
Pintar imatge Ruc del conte
Dimecres 25
Pintar imatge Pare del conte
Dijous 26
Pintar imatge Nen del conte
Divendres 27
Temps lliure
Dilluns 30
Temps lliure
Dimarts 31
Cloenda:
Cançó del Ruc
 s’enduen les imatges a casa

ACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: Carta del Bibliotecari
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Pati infantil

Objectius:
-Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
-Esforçar-se per comunicar-se, escoltar i entendre’s amb els companys i amb l’educadora.

Activitat:
Cada educadora amb el seu grup anirà buscant pel pati on pot estar la “Carta del Bibliotecari”. Un cop feta la troballa, seuran en rotllana i l’educadora els hi llegirà tot ensenyant-la. Seguidament, l'educadora provocarà el diàleg, mitjançant una sèrie de qüestions dirigides als infants. Aquests tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant els seus interessos.
Materials:
3 Cartes del Bibliotecari una per cada curs, cartolina tamany DinA4

ACTIVITAT 2:

Nom de l’activitat: Troballa del Conte “Un pare, un fill i un ruc”.
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 25 minuts
Espai: Troballa al pati i explicació a l’aula.

Objectius:
- Identificar els elements i les vivències dels personatges del conte.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.
- Gaudir durant la realització de l’activitat.

Activitat:
Els infants i l’educadora, en grup, buscaran un dels contes que va demanar el “Bibliotecari” a la seva Carta. Un cop trobat el conte “Un pare, un fill i un ruc” cada educadora l’explicarà a la seva aula. Asseguts, se’ls mostrarà les imatges del conte durant la narració. Quan hagi acabat, l'educadora realitzarà una sèrie de qüestions dirigides als infants. Aquests tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit i els interessos que els hi ha provocat el conte.

Materials:
Conte “Un pare, un fill i un ruc”.

ACTIVITAT 3:

Nom de l’activitat: Troballa al pati “Parts del cos” RUC del Conte
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 20 minuts
Espai: Al pati

Objectius:
-Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
-Progressar en la motricitat fina.
-Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes establertes.

Activitat:
Els infants i les educadores, en grup, trobaran pel pati les peces corresponents a les parts del cos del Ruc del Conte. Un cop trobades, els infants enganxaran boles de paper de seda amb cola blanca, cobrint les peces i simulant el pelatge del Ruc. D’aquesta manera quedarà acabat. Les educadores ajuntaran les peces amb enquadernadors per tal de que sigui articulat; i el penjaran al Mural del Menjador.

Materials:
Peces de Cartolina (parts del cos del Ruc), paper de seda, cola blanca i enquadernadors.

ACTIVITAT 4:

Nom de l’activitat: Pintem personatges del Conte (Pare, fill i ruc)
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en l'adquisició del traç.
- Participar en la cura i manteniment dels materials.
- Mostrar interès per l’adquisició de l’hàbit de la lectura, identificant-se amb el personatge.

Activitat:
Els infants, de manera individual i asseguts a la taula, pintaran amb ceres de plastidecor, les imatges del conte “Un pare, un fill i un ruc”. Posteriorment les educadores faran la configuració de les imatges amb els enquadernadors.

Materials:
Imatges del Conte “Un pare, un fill i un ruc”(tamany mig foli), ceres de plastidecor, tisores i enquadernadors.

ACTIVITAT 5:

Nom de l’activitat: Cloenda: Cançó del Ruc
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en l’adquisició de melodies i ritmes.
- Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb el Conte explicat.


Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà la cançó amb les imatges del ruc “El Ruc està malalt” a la pantalla interactiva de l’aula. Després l’escoltaran varies vegades tot cantant i ballant. Per finalitzar, l'educadora repartirà als infants les imatges pintades de l’anterior activitat perquè se les puguin endur a casa.

Materials:
Pantalla interactiva de l’aula i la cançó “El Ruc està malalt” de la web https://www.youtube.com/watch?v=ZvtMdY1-n1E


FEBRER’17Dimecres 1
Decoració Menjador
Dijous 2
Decoració Menjador
Divendres 3
Temps lliure
Dilluns 6
Temps lliure
Dimarts 7
Trobar conte
Dimecres 8
Explicar conte del Dolçet
Dijous 9
Pintar dibuix del Dolçet
Divendres 10
Temps lliure
Dilluns 13
Temps lliure
Dimarts 14
Manualitat Antifaç
Dimecres 15
Manualitat Antifaç
Dijous 16
Manualitat Antifaç
Divendres 17
Temps lliure
Dilluns 20
Temps lliure
Dimarts 21
Manualitat Antifaç
Dimecres 22
Manualitat Antifaç
Dijous 23
Festa de Carnaval
Divendres 24
Temps lliure
Dilluns 27
Dimarts 28

ACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: Decoració del Menjador
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
- Descobrir la creativitat.
- Saber treballar en equip/grup.
- Esforçar-se per comunicar-se, escoltar i entendre’s amb els companys.

Activitat:
En grups petits (3-5 infants), pintaran amb pintura de dits, els diferents triangles de cartolina negra, que simulen els mantons. (4 per curs).
Posteriorment, les monitores afegirem el serrell i els penjarem al mural del menjador.
*Juntament amb els caramels fets prèviament per les monitores i les serpentines, penjats al sostre del menjador.

Materials:
6 Cartolines grans de color negre, tallades per la meitat en forma de “triangle”, pintura de dits: vermella, verda, groga i blava; i guirnalda a tires papers (dels xinos).
ACTIVITAT 2:

Nom de l’activitat: Trobar i explicar el Conte “En Dolcet”.
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 25 minuts
Espai: Troballa al pati i explicació a l’aula.

Objectius:
- Respectar el silenci.
- Mantenir el torn de paraula.
- Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.

Activitat:
Els infants trobaran al pati el conte d'en Dolcet prèviament amagat per una monitora, reunirem a tots els grups per explicar la troballa i desprès cada monitora explicarà el conte,al seu grup, a l’aula.
Després de l'explicació, els hi posarem la cançó d'En Dolcet a la pantalla interactiva de l'aula (youtube).
Al dia següent, els infants pintaran imatges d'En Dolcet.

Materials:
Resultat d'imatges de dibuix en Dolçet per pintar- Conte “En Dolcet”.
- Imatges del protagonista del Conte.


ACTIVITAT 3:

Nom de l’activitat: Fem una màscara de Carnaval.
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb els seu curs
Durada: 30 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en la motricitat fina i gruixuda.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes.
- Mostrar interès tot gaudint de la realització de l’activitat.

Activitat:
Fem el dibuix d’una màscara a la cartolina blanca, l’omplim de pega i som-hi! A enganxar-hi papers de seda de colors!
Un cop està ben acolorida, barregem purpurina (si es vol) amb el vernís i ho envernissem. D’aquesta manera queda ben brillant i enganxat tot.
I per acabar, només hem de retallar-ho. I enganxem el pal de polo a un costat i la portem amb la mà.

Materials:
Cartolines blanques,rotulador, paper de seda de diferents colors, cola blanca, vernís, pinzell, purpurina, tisores i pals de polo.
 
                                                   MARÇ’17Dimecres 1
Troballa al pati del conte i explicació
Dijous 2
Decoració Menjador
Divendres 3
Temps lliure
Dilluns 6
Temps lliure
Dimarts 7
Decoració Menjador
Dimecres 8
Decoració Menjador
Dijous 9
Decoració Menjador
Divendres 10
Temps lliure
Dilluns 13
Temps lliure
Dimarts 14
Manualitat
“Gallina”
Dimecres 15
Manualitat
“Gallina”
Dijous 16
Manualitat
“Gallina”
Divendres 17
Temps lliure
Dilluns 20
Temps lliure
Dimarts 21
Manualitat
“Gallina”
Dimecres 22
Manualitat
“Gallina”
Dijous 23
Manualitat
“Gallina”
Divendres 24
Temps lliure
Dilluns 27
Temps lliure
Dimarts 28
Manualitat
“Gallina”
Dimecres 29
Cloenda:
Cançó Gallina
Dijous 30
S’enduen a casa “Gallina”
Divendres 31
Temps lliure


ACTIVITAT 1:

Nom de l’activitat: Troballa del Conte “La gallineta rossa”.
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 25 minuts
Espai: Troballa al pati i explicació a l’aula.

Objectius:
- Identificar els elements i les vivències dels personatges del conte.
- Mantenir una actitud d’escolta atenta i respectuosa.
- Gaudir durant la realització de l’activitat.

Activitat:
Els infants i l’educadora, en grup, buscaran un dels contes que va demanar el “Bibliotecari”. Un cop trobat el conte “la gallineta rossa” cada educadora l’explicarà a la seva aula. Quan hagi acabat, l'educadora realitzarà una sèrie de qüestions dirigides als infants. Aquests tindran l'oportunitat d'expressar-se, tot demostrant el nivell de comprensió assolit i els interessos que els hi ha provocat el conte.

Materials:
Conte “La gallineta rossa”.
ACTIVITAT 2:

Nom de l’activitat: Decoració del Menjador
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb el seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Mostrar interès tot gaudint en la realització de l’activitat.
- Aprendre a treballar en equip.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes.

Activitat:
El primer dia de la programació de la decoració, en grups petits (3-5 infants), posaran gomets de diferents formes i colors, en els diferents ous i gallines fets amb cartolina blanca (5 de cada, per curs). Un cop acabades les gallines i els ous, les monitores les penjarem del sostre del menjador.
Els següents dies, pintaran amb pintura de dits, una gran mona feta amb cartolina blanca; i juntament amb el poema “La Mona” de Lola Casas, es penjarà al mural del menjador.

Materials:
Cartolines grans de color blanc, plantilla ou i gallina de pasqua, gomets de diferents formes i colors;i  pintura de dits: vermella, verda, groga i blava.
Resultat d'imatges de huevo de pascua para colorear,Imatge relacionada,Imatge relacionada
Resultat d'imatges de gallina para colorear Resultat d'imatges de mona de pasqua per pintar
 
ACTIVITAT 3:

Nom de l’activitat: Fem una Gallina.
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada educadora amb els seu curs
Durada: 30 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en la motricitat fina i gruixuda.
- Participar en la cura i manteniment dels materials respectant les normes.
- Mostrar interès tot gaudint de la realització de l’activitat.

Activitat:
Prèviament l’educadora, tindrà preparat amb cartolina blanca les ales, amb vermella la cresta i el bec i amb groga, els botons. Els nens amb ajuda de l’educadora enganxaran amb cola blanca, les ales sobre un cercle de feltre, fent així el cos de la gallina. Després afegiran els botons grocs, i acabaran els detalls de la cara enganxant el bec, la cresta i dibuixant els ulls amb un retolador negre.

Materials:
Cartolines blanques, vermelles i grogues; cercles de feltre, cola blanca, culleres de plàstic i retoladors negres.
manualidades niños con plastico
 
ACTIVITAT 4:

Nom de l’activitat: Cloenda: Cançó La Gallina Ponicana
Curs: P3, P4 i P5
Monitor: Cada monitora amb els seu curs
Durada: 15 minuts
Espai: Cada curs a la seva aula

Objectius:
- Progressar en l’adquisició de melodies i ritmes.
- Mostrar interès en la realització de l’activitat relacionada amb el Conte explicat.

Activitat:
Un cop els infants asseguts, la monitora els mostrarà la cançó amb les imatges del ruc “La Gallina Ponicana” a la pantalla interactiva de l’aula. Després l’escoltaran varies vegades tot cantant i ballant. Per finalitzar, l'educadora repartirà als infants la manualitat de la gallina feta els dies anteriors; perquè se les puguin endur a casa.

Materials:
Pantalla interactiva de l’aula i la cançó “El Ruc està malalt” de la web https://www.youtube.com/watch?v=xRbanVR-im4

No hay comentarios:

Publicar un comentario