domingo, 18 de septiembre de 2016

Activitats- Eix d'animació


CENTRE D’INTERÈS

“ELS CONTES”

La nostra proposta educativa gira entorn l’hàbit de la lectura ja que en estudis recents, s’ha detectat que són pocs els infants que tenen contacte amb els contes de forma habitual. Aquest hàbit, augmenta la creativitat, estimula la imaginació, la intel·ligència, la capacitat verbal, la concentració i a més enriqueix el vocabulari. Si els infants l'adquireixen de ben petits, els serà més fàcil, quan siguin grans, resoldre conflictes, afrontar diferents situacions i prendre decisions.
La primera lectura que fan els infants és oral, amb les cançons que  pares  i mestres els hi canten des que són nadons. Més endavant esdevé oral i visual. Un llibre d'imatges de roba o de cartró, i més tard el conte o el llibre. En la petita ment infantil, s'aniran creant sensacions plaents que anirà associant amb el llibre i la lectura.
Així doncs, no s'ha d'esperar a què els infants llegeixin perquè tinguin contacte amb els llibres. S'han de crear lligams i hàbits entre els llibres i els infants des d'edats primerenques.
En aquest curs es treballaran els següents eixos transversals:
- L'educació per a la salut: la seva finalitat és que els infants tinguin coneixements i hàbits bàsics per a la defensa i la promoció de la salut individual i col·lectiva. S'han de fomentar l'adquisició d'hàbits adequats de salut, higiene i nutrició, i treballar-los en les diferents activitats.
- L'educació per a la igualtat: la seva finalitat és fomentar en els infants, comportaments en igualtat de condicions mitjançant l'ús d'un llenguatge no sexista, la distribució de funcions i responsabilitats independentment del sexe, la tria de material didàctic, i la valoració igualitària dels comportaments associats al gènere masculí i femení.
- L'educació per al consum: els infants més petits de sis anys encara no han adquirit autonomia com a consumidor. Tot i així, s'hauran de tenir en compte continguts de tipus actitudinals sobre l'ús del material reciclable, l'ús i cura del material didàctic, les joguines, etc. tant propis com aliens.
- L'educació ambiental: la seva finalitat és establir una relació positiva de respecte entre l'infant i tots els elements del seu entorn. A l’esbarjo és un bon moment perquè observin aspectes de la natura i s'adonin de la necessitat de mantenir l'entorn net.
- L'educació moral i per la pau: la seva finalitat és formar a futures persones dialogants, tolerants, compromeses envers la participació social. Educar des d'uns determinats valors, com la justícia, la cooperació i la solidaritat. Això, s'ha d'aprendre de ben petits, de manera progressiva i amb tasques pràctiques. En aquesta etapa cal acompanyar-los, animant-los a esforçar-se i valorant-los la feina feta.


No hay comentarios:

Publicar un comentario